Polityka prywatności - Fotografika

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU FOTOGRAFIKA.EDU.PL

 • Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania danych w serwisie fotografika.edu.pl (dalej: Serwis), podstawy prawnego tego przetwarzania, uprawnienia użytkownika serwisu oraz wykorzystanie plików cookies.
  2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sebastian Siębor prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Cool Pics Sebastian Siębor, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Bruki Unisławskie 79, 86-260 Unisław, NIP: 8751484480, REGON: 340847090 (dalej: Administrator).
 • Sposób, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
   1. realizacji umowy zawartej z Państwem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług oferowanych przez serwis – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
   2. wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności z zakresu prawa podatkowego (np. prowadzenie dokumentacji podatkowej) – art. 6 ust. 1 lit c RODO
 • w uzasadnionym interesie nas jako Administratora danych oraz podmiotów trzecich tj. dla zapewnienia prowadzenia korespondencji, zwalczania nadużyć w korzystaniu z serwisu, dla celów analitycznych, zapewnienia lepszego doboru treści wyświetlanych w serwisie, marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora osób trzecich (w tym poprzez wysyłkę newslettera oraz wykorzystanie plików cookies), dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia możliwości wykazania postępowania zgodnego z prawem, w szczególności z RODO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 1. marketingu bezpośredniego oraz dla celów analitycznych (w tym poprzez wykorzystanie plików cookies), w przypadkach, w których nie jest to oparte o uzasadniony interes Administratora – na podstawie Państwa zgody – tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 1. Państwa dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w związku z realizacją usług na rzecz Państwa. Mogą to być w szczególności: osoby zatrudnione u Administratora, dostawcy usług w zakresie hostingu, poczty elektronicznej, firmy pocztowe i kurierskie, firmy transportowe, dostawcy oprogramowania w szczególności niezbędnego do obsługi serwisu internetowego oraz mailingu, firmy zapewniające obsługę IT, operator płatności on-line, podwykonawcy Administratora, a także dostawcy usług prawnych oraz księgowych. Szczegółowa lista znanych odbiorców danych znajduje się pod adresem: _____
 2. Jeżeli korzystali Państwo z naszych usług, Państwa dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia związanych z tym wzajemnych zobowiązań cywilnoprawnych oraz podatkowych. Państwa dane osobowe związane z korzystaniem z plików cookies będą przetwarzane do czasu ich usunięcia z Państwa urządzeń lub zablokowania w ustawieniach przeglądarki. Dane osobowe przetwarzane w związku z wysłaniem zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, przetwarzane będą przez okres 1 roku chyba, że podlegać będą dalszemu przetwarzaniu w sytuacji, o której mowa w zd. 1. Państwa dane przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę, będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Państwem oraz pełnego korzystania ze wszystkich funkcji serwisu.
 • Uprawnienie użytkownika
  1. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
  2. Mają Państwo prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 17 i 18 RODO (w szczególności, gdy uważają Państwo, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
  3. W przypadkach, w których Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu lub w interesie publicznym, mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania: w każdym przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla celów marketingu bezpośredniego oraz ze względu na Państwa szczególną sytuację, w pozostałych przypadkach.
  4. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w każdej chwili, bez wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania.
  5. W przypadku Państwa danych przetwarzanych w systemie informatycznym w celu realizacji umowy bądź w oparciu o Państwa zgodę, mają Państwo do otrzymania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie, a także przekazania ich do innego wskazanego administratora.
  6. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem mogą Państw skontaktować się z nami celem wyjaśnienia pod adresem e-mail: kontakt@fotografika.edu.pl lub wnieść skargę bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Wykorzystanie plików cookies
  1. Pliki cookies to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerach lub urządzeniach mobilnych, a następnie pobierane z nich podczas kolejnych wizyt w naszym serwisie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Państwa urządzeniu oraz unikalny numer.
  2. Stosowanie plików cookies zasadniczo nie powinno prowadzić do Państwa identyfikacji przez nas, jako Administratora.
  3. W większości przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa komputerach lub innych urządzeniach. W każdym czasie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki, aby blokowała ona pliki cookies albo każdorazowo informowała o ich zapisaniu na urządzeniu, a także usunąć zgromadzone pliki cookies. Muszą Państwo jednak pamiętać, że ograniczenia w zakresie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności naszego serwisu. W celu uzyskania szczegółowych wytycznych w tym zakresie, prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych dostawców poszczególnych przeglądarek:
   1. Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
   2. Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 • Google Chrome/ Android –
 1. https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 2. Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955
 3. Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 1. Windows Phone – http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
 1. Serwis używa następujących rodzajów plików cookies:
  1. Cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu oraz dostosowujące i optymalizujące Serwis pod Państwa potrzeby,
  2. Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa kupującego, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
 • Cookies zbierające informacje o sposobie korzystania ze strony podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem np. dla celów reklamowych, dla profilu użytkownika w celu ukazania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.
 1. W Serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i pliki cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których korzystają Państwo z Serwisu.
 2. Serwis wykorzystuje następujące funkcje pochodzące od podmiotów trzecich, które mogą prowadzić do pozyskiwania przez te podmioty Państwa danych, w tym poprzez umieszczanie na Państwa urządzeniach pochodzących od nich plików cookies.
  1. Google Analytics – to dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA narzędzie analityczne, które automatycznie gromadzi dane na temat sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu i tworzenie statystyk, które pomagają Administratorowi optymalizować budowę witryny Korzystanie przez Serwis z tego narzędzia może wiązać z przekazywaniem Państwa danych na terytorium Stanów Zjednoczonych, jednak wobec Google LLC przystąpiło do programu „Privacy Shield”, co oznacza stwierdzenie przez Komisję Europejską, iż podmiot ten zapewnia wymagany prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej poziom ochrony danych osobowych. W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce, mogą Państwo zadecydować o niestosowaniu Google Analytics w Państwa przypadku. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych mogą Państwo przeczytać pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
  2. Wtyczki portali społecznościowych Facebook, Youtube, ____ których zadaniem jest ułatwienie Państwu dzielenia się treściami zawartymi w Serwisie za pośrednictwem Państwa kont w tych serwisach (np. poprzez „polubienie” czy udostępnienie) oraz ułatwienie Państwu dostępu do treści zawartych w tych portalach, poprzez stworzenie możliwości dostępu do nich z poziomu Serwisu. Wtyczki te mogą również przyporządkowywać dane zbierane w trakcie Państwa wizyty w Serwisie do Państwa profili na w/w portalach. Aby temu zapobiec, powinni Państwo wylogować się z tychże portali przed wizytą na stronie. Szczegółów nt. postępowania z gromadzonymi danymi należy poszukiwać w politykach prywatności poszczególnych serwisów.